Otizm Eylem Planı İl İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

 
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireylerin, toplumsal hizmetlerden diğer bireylerle eşit yararlanmasını sağlamak ve bağımsız biçimde toplumsal yaşamın her alanına katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan 3 Aralık 2016 tarihinde yürürlüğe giren Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı kapsamında oluşturulan  "Otizm Eylem Planı İl İzleme ve Değerlendirme Kurulu ” toplantısı gerçekleştirildi.
 

Vali Ahmet Hamdi NAYİR başkanlığında, Kütahya Belediyesi Sosyal Tesislerinde 31.01.2018 Çarşamba günü düzenlenen toplantıya Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, paydaş kurum yetkilileri ile STK temsilcileri katıldı.
 
İl Müdür Yardımcımız Fatma UZ’un sunumu ile Otizm tanısı hakkında yapılan genel bilgilendirmenin ardından Eylem Planı kapsamında paydaş kurumların görev ve sorumlulukları hakkında da bilgi verildi.
 
Otizmli bireylerin aktif olarak toplumsal yaşama katılımlarının sağlanması için azami gayret gösterilmesineve söz konusu Eylem Planı kapsamında İlimizde başlatılan çalışmaların daha geniş çaplı sürdürülmesine karar verildi.


Sonraki Sayfa: İl Koordinasyon 2017 Yılı Değerlendirme Toplantısı 30 Ocak 2018 Tarihinde Gerçekleştirildi

Önceki Sayfa : İl Müdürlüğümüz Yeni Binasında Hizmet Vermeye Başlamıştır