İl Koordinasyon 2017 Yılı Değerlendirme Toplantısı 30 Ocak 2018 Tarihinde Gerçekleştirildi

Çocuk Koruma Kanunu kapsamında ‘İl Koordinasyon 2017 Yılı Değerlendirme Toplantısı’Vali Ahmet Hamdi NAYİR Başkanlığında, Vali Yardımcısı Arif YALÇIN, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan ERTAŞ, Tüm Kaymakamlar, Kamu Kurum ve Kuruluşların İl Müdürleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde Çocuk Hizmetleri alanında görev yapmakta olan tüm meslek elemanlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Vali Ahmet Hamdi NAYİR,Çocuk Hizmetleri alanında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlu olduğunu, gerekli tedbir ve önlemlerin koordineli bir şekilde yürütülmesinin önemini vurguladı.

Vali Ahmet Hamdi NAYİR’in konuşmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü adına Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Kadir ERGANİ, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü adına Komiser Yardımcısı Merve IŞIK, İl Jandarma Komutanlığı adına Yüzbaşı Yasin SOYUPEK, İl Sağlık Müdürlüğü adına Sosyal Çalışmacı Murat IŞIK ve Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü adına Sosyolog Saffettin KOPUZ 2017 yılında Çocuk Koruma Kanunu kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlemler hakkında bilgilendirme sunumları yaptı.

Çocuk Koruma Kanunu kapsamında ve ilgili mevzuat gereğince hizmet alanının daha etkin çalışabilmesi için görüş ve önerilere yer verilerek, 2018 yılı içerisinde Çocuk Hizmetleri alanında hedeflenen ve yapılması planlanan hizmetler hakkında değerlendirme yapıldı. 


Sonraki Sayfa: Denetimli Serbestlik Altındaki Yükümlüler İçin Aile Eğitim Programı (AEP) Kapsamında Eğitimler Verildi

Önceki Sayfa : Otizm Eylem Planı İl İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi