ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİ KAPSAMINDA 2017/1 SAYILI KÜTAHYA İL MERKEZİ SOKAK ÇALIŞMALARI TOPLANTISI YAPILDI...

 
2017/1 Sokak Çalışmaları Toplantısı 21/09/2017  tarihinde saat  15:00’de, Kütahya Valiliği Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantı; “Vali Yardımcısı Sayın Arif YALÇIN Başkanlığında, Kütahya Belediye Başkanlığı, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Kütahya İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü , Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kütahya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Kütahya İl Göç İdaresi ve Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün katılımı ile gerçekleşmiştir.
Toplantıda Sokak Çalışmaları kapsamında hazırlanmış mevzuat ve Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 2013-2017 yılları arasında gerçekleştirdiği iş ve işlemler hakkında bilgilendirme yapılmış, sokakta yaşayan ve/veya çalıştırılan çocukların sokaktan çekilmesini, sosyal rehabilitasyonunu sağlayarak aile yanına döndürülmesini, madde bağımlısı çocukların tedaviye yönlendirilmelerini, okul veya iş yaşamına kazandırılmasını sağlamak amacıyla çocukların sokakta yaşamasını/çalıştırılmasını önleyici tedbirler ile çok sektörlü yaklaşımı ve kurumlar arası işbirliğini ve sokakta yaşayan, çalıştırılan, çalıştırılma riski altında olan ve madde kullanan çocuklara yönelik hizmetlerin etkinliğinin artırılması, hizmetlerin standartlaştırılması ve kurumların görev ve sorumluluk alanlarının belirlenerek eşgüdüm içerisinde hizmet verilmesi konuları değerlendirilmiştir.

 


Sonraki Sayfa: 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU KAPSAMINDA 2017/4 SAYILI KÜTAHYA İL MERKEZİ KOORDİNASYON DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI...

Önceki Sayfa : Çocuk Hizmetleri Değerlendirme 2017/3 Toplantısı 28/09/2017 Tarihinde Gerçekleştirildi