ASDEP ÇERÇEVESİNDE MUHTARLARA YÖNELİK TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

09.10.2017 tarihinde saat 14.00 da Kütahya Sosyal Hizmet Ek Hizmet Binasında Kütahya Merkez Mahalle Muhtarlarına yönelik Bakanlığımızın vizyon projelerinden olan ‘’Aile Sosyal Destek Programı’’nın tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiştir.Toplantı, Kütahya Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer TURAN ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Hüseyin KELEŞ’in katılımları ve açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Müdürlüğümüz ASDEP personellerinden Sosyolog Reyhan DURMUŞ ve Sosyolog Yasemin SARI ASDEP’in genel tanıtımı, iş akışı, Sosyal Hizmet Merkezlerinin İşleyişi ve AEP hakkında bilgilendirme yapmıştır.

Aile Sosyal Destek Programı’’nın tanıtım toplantısında; ’Aile Sosyal Destek Programı’nın aile ve bireylerin, sosyal sorunlarının daha hızlı tespitiyle Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlar başta olmak üzere, kamu hizmetlerinden daha hızlı erişimini sağlamak amacıyla tasarlanmış bir program olduğu, talep odaklı hizmet sunumunun yanı sıra, arz odaklı hizmet sunumunu da içerdiği, kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan ailelere ulaşılması, durumlarının anlaşılması ve durumlarına göre yönlendirme yapılması yoluyla vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin buluşturulmasının amaçlandığı,ASDEP görevlilerinin mesaisinin önemli bir bölümünü sahada geçirerek görevli oldukları alanda yaşayan ailelere ulaşarak sorunların kamunun mevcut imkânlarıyla çözülmesi için gerekli rehberlik ve yönlendirme işlevini üstlenecekleri anlatılmıştır. Ayrıca ASDEP görevlilerince tespit edilecek vakalardan yüksek, orta ve düşük risk gruplarında yer alan aile ve bireylerin tedrici olarak alt risk gruplarına indirilmesi, nihai olarak da “ kendi içinde sorun çözme yeteneği geliştirmiş aile “ hedefi doğrultusunda mesleki çalışmalar yapacağı belirtilmiştir.

ASDEP’in aile ve bireylere daha kolay ulaştırılmasınınsağlaması amacıyla Bakanlığımız taşra teşkilatımız bünyesindeSosyal Hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi; çocuk,genç, kadın,erkek,engelli,yaşlı bireylere ve ailelere koruyucu,önleyici,destekleyici,geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlerin, hizmete erişim kolaylığı esasıyla kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler,üniversiteler,STK’lar ve gönüllüler ile işbirliği içinde sunulması amacıyla Sosyal Hizmet Merkezlerinin kurulmaya başlandığı, Öncelikle Eylül 2013 tarihinde Kütahya Merkez, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar ve Dumlupınar ilçelerine hizmet vermek üzere Kütahya Merkez Sosyal Hizmet Merkezi’nin açıldığı, 2014 yılında Tavşanlı, Emet Hisarcık ve Domaniç İlçelerine hizmet vermek üzere Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi,2017 yılında ise Gediz Sosyal Hizmet Merkezi ve Simav Sosyal Hizmet Merkezlerinin açıldığı ifade edilmiştir. Kütahya Merkez Sosyal Hizmet Merkezi’nde 12,TavşanlıSosyal Hizmet Merkezi’nde 4,GedizSosyal Hizmet Merkezi’nde 2 ve Simav Sosyal Hizmet Merkezi’nde 2 olmak üzere toplam 20 ASDEP görevlisinin istihdam edildiği belirtilmiştir.

Toplantıda ayrıca Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından aile üyesi bireylerin çağın gerektirdiği temel aile yaşam becerilerine yönelik bilgi, beceri ve tutumları kapsamlı olarak edinebilmeleri için Aile Eğitimi ve iletişimi, Hukuk, Medya, Sağlık ve İktisat alanlarında hazırlanan Aile Eğitim Programı hakkında da bilgilendirme yapılmıştır.
 


Sonraki Sayfa: ASDEP, Kütahya da Vatandaşla Hizmeti Buluşturuyor

Önceki Sayfa : Valimiz Ahmet Hamdi NAYİR Yapımı Devam Eden Yeni Hizmet Binamızda İncelemelerde Bulundu