T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Proje Teklif Çağrıları Bilgi Notu ve Bilgilendirme Toplantıları Takvimi


 
 
Ek: 2016 Yılı Proje Teklif Çağrıları Bilgi Notu ve Bilgilendirme Toplantıları Takvimi
 
 
 
 
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
 
2016 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI BİLGİ NOTU
 
 
Ajansımız, 30 Mart 2016 tarihi itibarıyla 2016 Yılı Proje Teklif Çağrıları kapsamında toplam bütçesi 25 Milyon TL olan 2 (iki) mali destek programı ilan edecektir.
 
Özel sektöre yönelik hazırlanan Yenilikçi KOBİ Mali Destek Programı (YKMDP) kapsamında
 
TR33 Bölgesi’nde sürdürülebilir bir ekonomi için imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması suretiyle Bölge’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanmakta olup 15 Milyon TL hibe dağıtılacaktır. YKMDP kapsamında imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin Ar-Ge, inovasyon, bilgi ve teknoloji transferi, uluslararasılaşma ile markalaşma konularındaki projelerine hibe desteği sağlanacaktır.
 
Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan Sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek Programı (SÜÇEP) kapsamında ise TR33 Bölgesi’nde sürdürülebilir bir çevre için modern ve yenilikçi altyapıların tesis edilmesi suretiyle Bölge’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanmakta olup 10 Milyon TL hibe dağıtılacaktır. SÜÇEP kapsamında kamu kurumları, belediyeler, il özel idareler, odalar, borsalar, birlikler, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları vb. kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularındaki projelerine hibe desteği sağlanacaktır.
 
Programların son başvuru zamanı; elektronik ortamda (KAYS) proje başvurularının yapılması için 5 Haziran 2016 saat 23:59; projelerin Ajans’a teslimi içinse 10 Haziran 2016 saat 18:00’dır.
 
Programlar hakkında ayrıntılı bilginin yer aldığı başvuru rehberlerine ilan tarihi itibarıyla Ajans internet sitesinden ulaşılabilir.
 
Bilgilendirme toplantıları takvimi sonraki sayfada yer almakta olup, YKMDP ve SÜÇEP kapsamında proje sunmak isteyen tüm paydaşlarımızın toplantıya katılımı önem arz etmektedir.
 
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
 
 
 
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
 
İRTİBAT
 
İlgili Birim: Program Yönetimi Birimi (PYB)
 
Tel: 0274 271 77 61-62 / Dahili: 182, 183, 184 Faks: 0274 271 77 63
 
E-Posta: pyb@zafer.org.tr Web: http://www.zafer.org.tr
 
 
 
 
 
 
1 / 2
2016 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI TAKVİMİ
 
YKMDP: Yenilikçi KOBİ Mali Destek Programı’nın kısaltması olup bu program için yapılacak toplantıda hedef kitle KOBİ statüsündeki işletmelerin temsilcileridir.
 
SÜÇEP: Sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek Programı’nın kısaltması olup bu program için yapılacak toplantıda hedef kitle kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların temsilcileridir.