Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu

 

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görev yapan personelin hizmet gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri ile kıdem ve sınav sonuçları esas alınmak suretiyle görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin öğrenim, sınıf ve kadro durumları gözetilerek ve personelin istek ve talepleri dikkate alınarak, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

Duyuru metni için tıklayınız...
Başvuru kılavuzu için tıklayınız...
Resmi Yazı için tıklayınız...
Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı için tıklayınız...
İlan edilen kadrolara ait ders konu başlıkları için tıklayınız...
İlan edilen unvanların il ve derece dağılımı için tıklayınız...

İletişim Bilgileri:

Telefon    :  0 312 705 73 49 - 0 312 705 52 81 - 0 312 705 57 17 - 0 312 705 52 70